Skip to content Skip to navigation

Het Nieuwsblad interviewt Thomas Block

Vele Vlaamse gemeenten hebben het zogenaamde burgemeestersconvenant ondertekend of gaan dat nog doen. Dat convenant komt van de Europese Commissie en spoort gemeenten aan om bepaalde milieudoelstellingen te halen. Gemeenten die tot 2015 intekenden, beloofden om 20 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Gemeenten die vanaf 2016 intekenden, staan voor nieuwe, zwaardere doelstellingen: 40 procent minder tegen 2030.

UGent-docent Thomas Block van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, reflecteerde tijdens een interview met Het Nieuwsblad (27 januari 2017) over de burgemeestersconvenant.

“[De kans is] onbestaande dat gemeenten de nieuwe doelstellingen van het convenant (veertig procent minder tegen 2030, nvdr) gaan halen, als er geen verandering komt in ons consumptiegedrag. In Leuven en Gent daalde de CO2-uitstoot de eerste jaren, maar nu merken ze een stagnatie of zelfs een lichte toename. De eerste 10, 15 procent gaan relatief makkelijk, maar daarna moet je raken aan routines. Er moet dus een systeemverandering komen. De overheden moeten de energieverslindende en slecht geïsoleerde huizen aanpakken. En wij moeten onze auto thuislaten als we naar de bakker gaan, vooral seizoensgebonden groenten eten, en onze vleesconsumptie aanpassen. Het regenwoud, dat net CO2 neutraliseert, moet plaats ruimen voor sojaproductie, bedoeld voor onze koeien. Zolang ons consumptiegedrag niet verandert, en ons neoliberaal systeem van winstmaximalisatie blijft escaleren, gaan de doelstellingen niet gehaald worden [...]"

Het volledige interview kan u hier lezen.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent