Skip to content Skip to navigation

Nieuwe publicatie: Duurzame ontwikkeling als een rode draad. Opleidingen aan de Universiteit Gent in transitie

Van Poeck, K., Block, T., De Paepe, M., Bleys, B., Van de Velde, R., Liagre, L. & Van de Poele, L. (2017) Duurzame ontwikkeling als een rode draad. Opleidingen aan de Universiteit Gent in transitie. Gent: Universiteit Gent.

In haar ambitieuze duurzaamheidsvisie verklaart de UGent dat ze duurzame ontwikkeling inhoudelijk en procesmatig wil integreren in het volledige onderwijsaanbod. Beseffende dat dit een doelstelling is die niet van vandaag op morgen gerealiseerd kan worden, werd onder meer gestart met een onderwijsinnovatieproject. Twee opleidingen – Handelswetenschappen en Werktuigkunde-Elektrotechniek – werden begeleid bij een piloottraject om duurzame ontwikkeling sterker in het curriculum te integreren. Dit boekje is een neerslag van deze ervaringen.

Deel 1 biedt de lezer wat achtergrondinformatie over duurzame ontwikkeling, de rol van universiteiten in een transitie naar een meer duurzame samenleving, de uitdagingen voor onderwijs en de historiek en stand van zaken van UGent initiatieven daaromtrent. In Deel 2 gaan we vervolgens in op het onderwijsinnovatieproject zelf. Voor de twee pilootopleidingen beschrijven we het doorlopen proces en de uitkomsten daarvan. In Deel 3 reflecteren we op deze ervaringen en vertalen we de ‘lessons learned’ in enkele aanbevelingen voor wie in de toekomst met gelijkaardige initiatieven aan de slag wil. In de Bijlagen vind je o.m. de tools (zelfanalysekader, enquêtes, enz.) die we in het project gebruikten.

Download hier de publicatie

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent