Skip to content Skip to navigation

Publicatie over duurzaamheid in Vlaams hoger onderwijs

In 2017 ging het CDO in op een oproep van Ecocampus (Vlaamse Overheid) om onderzoek te voeren naar de manier waarop duurzame ontwikkeling in het Vlaamse hoger onderwijs is geïntegreerd. De focus van het onderzoek lag op de manier waarop duurzame ontwikkeling een plaats vindt in de kerntaken van het hoger onderwijs en op elementen van het hogeronderwijssysteem die een verdere integratie bemoeilijken of faciliteren.

Het rapport “Duurzaamheid binnen universiteiten en hogescholen” vormt de neerslag van dit onderzoek en is vanaf heden vrij te downloaden op de site van de Vlaamse Overheid.

Door de aanpak met behulp van het multi-level perspectief op duurzaamheidstransities biedt het rapport een mooi hulpmiddel voor iedereen die binnen het hoger onderwijs aan de slag is met duurzame ontwikkeling. Het is een instrument om de eigen acties te kaderen binnen een groter geheel en om drempels, uitdagingen, mogelijke partners en opportuniteiten voor je werking te identificeren.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent