Skip to content Skip to navigation

Studium Generale 2017

DUURZAME UNIVERSITEIT: 'WERELDVREEMD OF WERELDWIJS?’

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, het Duurzaamheidskantoor, UGent1010 en Kunstencentrum Vooruit organiseren opnieuw een gratis Studium Generale ‘Duurzaamheidsdenken’. 

In 2017 viert de Universiteit Gent haar 200ste verjaardag. Dit symbolisch scharnierpunt vormt een uitgelezen moment om te reflecteren over de rol van onze universiteit bij het streven naar een duurzame samenleving.

Een kritische 21e eeuwse universiteit geeft idealiter het voorbeeld in de eigen bedrijfsvoering, maar hoe en in welke mate moeten universiteiten sociaal onrechtvaardige en ecologische onduurzame systemen bevragen in het eigen onderzoek? Hoe zit het met de maatschappelijke relevantie van de kennis die UGent en andere universiteiten produceren? En hoe en in welke mate moeten we studenten opleiden die creatief met onzekerheid en duurzaamheidscontroverses kunnen omgaan en die verantwoordelijkheid opnemen voor globale duurzaamheidsuitdagingen? Spelen universiteiten voldoende in op belangrijke duurzaamheidsuitdagingen (bv. SDG’s)?

Dat soort vragen krijgen een selecte, maar erg diverse groep van sprekers voorgeschoteld op vier woensdagavonden tussen midden maart en eind april 2017. Met dit gratis initiatief willen we niet alleen Gentse studenten bereiken, maar ook andere geïnteresseerden.

PROGRAMMA

SESSION 1: KEEP IT COMPLEX! TOWARDS A SUSTAINABLE 21ST CENTURY UNIVERSITY

When: Wednesday, March 22nd 2017 – 20h00 till 22h00 

Where: Ball room | Art Centre Vooruit | Ghent

Chair and moderator: dr. Erik Paredis

Program:

 • Introduction by dr. Erik Paredis, senior researcher at the Centre for Sustainable Development (Ghent University) - download pdf
 • “The Sustainable 21st Century University: More than just wishful thinking?” by prof. em. René Schwarzenbach, president of the platform ‘Science and Policy’ of the Swiss Academy of Natural Sciences (ScNat) and president of the board of the ‘International Sustainable Campus Network’ (ISCN) - download pdf
 • "Worldviews in education" by prof. dr. Leif Östman, professor at the department of Education (Uppsala University), scientific director of the research group SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses), scientific leader of the Swedish national Graduate school in Education and Sustainable Development (GRESD – 2009-2016) and member of the Swedish national commission for UNESCO. - download pdf
 • Discussion and audience questions for prof. Schwarzenbach and prof. Östman

 

SESSION 2: DUURZAAMHEIDSUITDAGINGEN EN DE ACADEMISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

Wanneer: woensdag 29 maart 2017 – 20u00 tot 22u00

Waar: Balzaal | Kunstencentrum Vooruit | Gent

Voorzitter en moderator: prof. dr. Thomas Block

Programma:

 • Welkom en korte introductie door prof. dr. Thomas Block, directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Gent).
 • “Kennisuitdagingen voor een ambitieus klimaat- en milieubeleid: de rol van hoger onderwijs en onderzoek in een maatschappelijk transitieperspectief" door Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap en voormalig hoogleraar internationale relaties en milieubeleid. - download pdf
 • "Voldoen onze universiteiten?" Drie vragen aan mevr. Annemie Bollen (SERV) en mevr. Kaat Peeters (Sociale innovatiefabriek)
 • "Een kwestie van publieke bedachtzaamheid. De heugelijke herontdekking van de universiteit als artificieel milieu om leren en onderzoek te bemoeilijken" door Prof. Jan Masschelein, hoogleraar wijsgerige pedagogiek aan de K.U.Leuven. KUL - Laboratorium voor Educatie en Samenleving leidt het Laboratorium voor Educatie en samenleving en is tevens diensthoofd van de onderzoeksgroep 'Educatie, Cultuur en Samenleving'.
 • Publieksvragen aan de vier sprekers

 

SESSIE 3:  UNIVERSITEIT GENT, EILANDCULTUUR OF OPEN SAMENWERKING?

Wanneer: woensdag 19 april 2017 – 20u00 tot 22u00 

Waar: Balzaal | Kunstencentrum Vooruit | Gent

Voorzitter en moderator: dr. Vera Dua

Programma:

 • Welkom en korte introductie door dr. Vera Dua, academisch consulente van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Gent) en voorzitster van de Bond Beter Leefmilieu (BBL)
 • "Welke universiteit willen we? Zoeken naar een gezonde academische cultuur voor de 21ste eeuw" door prof. dr. Patrick Loobuyck, hoogleraar Levensbeschouwing aan de Universiteit Antwerpen en gastprofessor Politieke Filosofie aan de Universiteit Gent - download pdf
 • Reflectie door prof. dr. Koen Goethals, academisch beheerder van de Universiteit Gent
 • "Wanneer de universiteit stedelijk denkt: verjaardagswensen bij 200 jaar universiteit in Gent" door prof. dr. Michiel Dehaene, hoofddocent stedenbouw aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw (Universiteit Gent) - download pdf
 • Reflectie "Moet de burgemeester terug aan het hoofd van UGent?" door burgemeester Daniel Termont (Stad Gent)
 • Publieksvragen aan de vier sprekers

 

SESSIE 4: TRANSITIE UGENT DELUXE - TOEKOMSTSCENARIO'S VOOR EEN DUURZAME UNIVERSITEIT

Wanneer: woensdag 26 april 2017 – 20u00 tot 22u00 

Waar: Balzaal | Kunstencentrum Vooruit | Gent

Moderatoren: prof. dr. Thomas Block en dr. Erik Paredis

Programma:

 • Welkom en korte introductie door prof. dr. Thomas Block en dr. Erik Paredis, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Gent)
 • Toelichting over Transitie UGent door Riet Van de Velde, milieucoördinator van de Universiteit Gent en drijvende kracht achter de denktank ‘Transitie UGent’
 • Transitie UGent DeLuxe: discussietafels (rondetafelgesprekken met alle deelnemers in kleine groepen)
 • Slotgesprek met vice-rector Freddy Mortier (Universiteit Gent)

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent