Skip to content Skip to navigation

Wervende werven en recycleerbare resultaten. Duurzaamheid verankeren in opleidingen aan de UGent (Vandenplas & Block, 2022)

Sinds eind 2019 ondersteunt het CDO, binnen de strategie van de Universiteitsbrede Beleidskeuzes (UBK), opleidingen die duurzaamheid verder willen integreren in hun onderwijs. Tal van geëngageerde lesgevers ontwikkelden voor hun opleiding ambitieuze visies en dito plannen om duurzaamheid handen en voeten te geven in hun opleiding. Dit mondde uit in leerlijnen ‘duurzaamheid’, modules over ‘het ABC van duurzaamheid’, gerichte accenten in bestaande opleidingsonderdelen of net nieuwe opleidingsonderdelen met als focus duurzaamheid, duurzaamheidsreflecties bij projectvakken of bachelor- en masterproeven én een ‘schwung’ om de komende jaren verder en steeds fijnmaziger te werken aan het opleiden van studenten die klaar zijn voor de duurzaamheidsuitdagingen van morgen.

 

In de publicatie ‘Wervende werven en recycleerbare resultaten. Duurzaamheid verankeren in opleidingen aan de UGent’ delen we onze aanpak en ervaringen met het begeleiden van opleidingen. De ambitie is immers dat steeds meer - en liefst alle – UGent-opleidingen de komende jaren hun schouders zetten in het verder verankeren van duurzaamheid in hun onderwijspraktijken. We vroegen ook aan alle betrokken lesgevers om ‘tastbare resultaten’ te delen in deze publicatie. Tot slot bieden we in de publicatie ook de nodige achtergrondinformatie over het ‘wat en hoe’ van duurzaamheid en de uitdagingen die dit mee brengt voor onderwijs. Op die manier is elke opleiding maximaal beslagen om met behulp van een standaardaanpak en recycleerbare resultaten van anderen een start te maken met een eigen werf op weg naar meer duurzaamheid op maat van de eigen opleiding.

 

Download hier de publicatie

 

Nog vragen? Neem gerust contact op met ellen.vandenplas@ugent.be

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent