Skip to content Skip to navigation

Indicators, Assessments and Monitoring

 

CDO is well known for its general expertise in the co-design of sustainability indicators, in particular for the participatory process in building the Flemish City Monitor. This is a vision-driven and participatory approach in which all stakeholders first develop a common vision on urban sustainability and then translate it into relevant and interpretable indicators. These sustainability indicators can be used as input in all kinds of urban policy domains as well as the societal debate on necessary sustainability strategies. At the CSD the expertise also has been developed about the impact assessment of policy measures for a sustainable development, by which an ex-ante assessment takes place about the impacts of policy measures on a sustainable development strategy.


Het CDO is bekend voor zijn algemene expertise op het vlak van het participatief ontwerpen van duurzaamheidsindicatoren, en in het bijzonder voor het uitgebreide participatieve proces voor de opbouw van de Stadsmonitor voor Leefbare en Duurzame Vlaamse steden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een visie-gedreven en participatieve benadering waarin alle belanghebbenden eerst een gezamenlijk stedelijke duurzaamheidsvisie ontwikkelen om ze daarna te vertalen in relevante en interpreteerbare indicatoren. Deze duurzaamheidsindicatoren kunnen als input gebruikt worden voor het beleidsdebat en maatschappelijke discussie over noodzakelijke duurzaamheidsstrategieën in veel verschillende stedelijke beleidsdomeinen. Op het CDO is ook expertise aanwezig over de impactanalyse voor duurzame ontwikkeling, waarbij een ex-ante beoordeling wordt uitgevoerd van de effecten van beleidsmaatregelen op een duurzaamsstrategie.

 

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent