Skip to content Skip to navigation

Science, Technology and Politics

 

Society on the one hand, and science and technology on the other hand, influence each other continuously. Societal, political and cultural developments shape science and technology, while science and technology affect society. This is one of the key insights of Science and Technology Studies (STS), the field that studies the relationship between scientific knowledge and practices, technology and society. Popular ideas such as that science and technology develop autonomously, that technology is no more than a neutral instrument, or that science delivers an objective representation of the world, have been put into question by STS. Because science and technology play such an important role in sustainability issues, STS can be important in understanding the interaction between socio-political questions, technological choices and scientific knowledge for sustainability. STS plays a role in different research projects of CDO, such as research on climate change, GMO’s, circular economy and sustainability science and education.


De samenleving enerzijds en wetenschap en technologie anderzijds beïnvloeden elkaar voortdurend. Maatschappelijke, politieke en culturele ontwikkelingen geven mee vorm aan wetenschap en technologie, en omgekeerd beïnvloeden wetenschap en technologie de maatschappij. Dat is één van de basisinzichten van Science and Technology Studies (STS), het wetenschapsveld dat de relatie bestudeert tussen wetenschappelijke kennis en praktijken, technologische systemen en de maatschappij. Breed levende ideeën dat wetenschap en technologie zich autonoom zouden ontwikkelen, dat technologie louter een neutraal instrument is, of dat wetenschap een objectieve weergave van de wereld is,  zijn de laatste decennia door STS op de helling gezet. Omdat wetenschap en technologie zo’n grote rol spelen in duurzaamheidskwesties, kan STS veel inzichten aandragen over de wisselwerking tussen bijvoorbeeld politiek-maatschappelijke vraagstukken, technologische keuzes en wetenschappelijke kennis voor duurzaamheid. Binnen het CDO-onderzoek spelen STS-inzichten onder andere een rol in onderzoek naar klimaatverandering, ggo’s, circulaire economie en duurzaamheidswetenschap en -onderwijs.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent