Skip to content Skip to navigation

Research Project

Transdisciplinary coproduction of sustainability education - TRANSPOSE

Running from 2022 to 2026.
Funded by UGent - Bijzonder Onderzoeksfonds.

The aim of this project is to gain insight in how educational researchers, sustainability content experts, and educational practitioners can fruitfully collaborate to coproduce high-quality sustainability education. Through action research, we empirically investigate how such transdisciplinary co-production can be designed and facilitated and what are the enabling conditions for it to contribute to better sustainability education. Both the co-production settings and the teaching and learning activities resulting from these are the object of study. As such, our empirical focus encompasses the preparation and design of sustainability education practices as well as their actual performance. Theoretically and methodologically, the project draws on didactic theory and analytical methods inspired by transactional pragmatism.


Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in hoe onderwijsonderzoekers, inhoudelijke duurzaamheidsexperts en lesgevers kunnen samenwerken aan het coproduceren van kwaliteitsvolle duurzaamheidseducatie. Door middel van actieonderzoek bestuderen we hoe een dergelijke transdisciplinaire coproductie kan worden ontworpen en gefaciliteerd alsook wat de randvoorwaarden zijn opdat dit bijdraagt aan betere duurzaamheidseducatie. Zowel de coproductie-settings als de educatieve activiteiten die daaruit voortvloeien, zijn onderwerp van studie. Als zodanig omvat onze empirische focus zowel de voorbereiding en het ontwerp van duurzaamheidseducatiepraktijken als de daadwerkelijke uitvoering ervan. Theoretisch en methodologisch is het project gebaseerd op pragmatische, transactionele didactische theorie en analytische methoden.

Sustainability Education, SEDwise

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent