Skip to content Skip to navigation

Research

At CDO, scientific researchers from different disciplines (political scientists, economists, educational scientists, (bio)engineers, sociologists, environmentalists, physicists, urban planners, etc.) work together to conduct research on sustainable development. Taking sustainable development in its multiple dimensions (economic, social, physical-ecological, institutional and ethical) as a guiding – though  not determining – perspective, interdisciplinarity and transdisciplinarity are key aspects of research conducted at CDO, where interdisciplinarity is broadly understood as a kind of cooperation between scientific disciplines, and transdisciplinarity is understood as a kind of interrelationship between science and society. The identity of the CDO research team also lies in its adherence to a nuanced constructivist epistemological stance, which is reflected in the use of a critical policy analysis framework, a participative research approach and, last but not least, the framing of sustainability issues as ‘political’ issues.


Binnen het CDO werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines (politieke wetenschappers, pedagogen, economen, (bio-)ingenieurs, sociologen, ecologen, fysici, filosofen) samen aan uiteenlopende projecten die gevat kunnen worden onder de noemer duurzaamheidsonderzoek. We benaderen duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies (economisch, sociaal, fysisch-ecologisch, institutioneel, ethisch) en hanteren het veeleer als een richtinggevend concept eerder dan als een strikt gedefinieerde, meetbare maatstaf. Interdisciplinariteit (samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines) en transdisciplinariteit (verbanden leggen tussen wetenschap en samenleving, samenwerking met niet- academische actoren) zijn dan ook kenmerkend voor het CDO-onderzoek. We hanteren daarbij een genuanceerde constructivistische epistemologie, een co-design aanpak en benaderen duurzaamheidskwesties als ‘politieke’ vraagstukken.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent