Skip to content Skip to navigation

Prof. Dr. Brent Bleys

Research interest: Sustainability Education

Prof. dr. Brent Bleys is assistant professor at the department of General Economics of the Faculty of Economics and Business Administration. He lectures on macroeconomics, statistical analysis, sustainable development and environmental economics and policy. His research focuses on alternative indicators for economic welfare, such as the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) and for well-being (happiness measures) that take into account the interconnectedness of the economic system and the natural environment in which the economy is set. This research is cast in the broader Beyond GDP debate that questions the necessity of economic growth as the ultimate goal for economic theory and looks for policy alternatives from an ecological economic perspective. He compiles the ISEW for Flanders on a yearly basis as part of the Flanders Environment Report (MIRA) of the Flemish Environment Agency. Brent Bleys holds a PhD in applied economic sciences and a master’s degree in commercial engeneering.


Prof. dr. Brent Bleys is docent aan de vakgroep Algemene Economie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij doceert macro-economie, verklarende statisitek, duurzame ontwikkeling en milieu-economie en -beleid. In zijn onderzoek bestudeert hij alternatieve indicatoren voor economische welvaart, zoals de Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) en voor welzijn (geluksindicatoren) met aandacht voor de link tussen een economie en de natuurlijke omgeving waarbinnen deze opereert. Dit onderzoek kadert binnen het breder (maatschappelijk) debat rond "Beyond GDP” dat de noodzaak van economische groei als uitgangspunt voor de economische wetenschap in vraag stelt en alternatieve beleidspistes aanreikt vanuit een ecologisch economisch perspectief. In het kader van het Milieurapport Vlaanderen (Vlaamse Milieumaatschappij) berekent hij jaarlijks de ISEW voor de deze regio. Brent Bleys is van opleiding handelsingenieur en behaalde een doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen (handelsingenieur) aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Bibliography


Profile Biblio Find the full profile of Prof. Dr. Brent Bleys on Ghent University Academic Bibliography.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent