Skip to content Skip to navigation

Prof. Dr. Thomas Block

Thomas Block works as professor 'Sustainability and governance' at the Centre for Sustainable Development, attached to the Department of Political Sciences at Ghent University.

He has a PhD in Political Sciences and a Master degree in Sociology (magna cum laude). The identity of his research approach lies in the use of a (nuanced) constructivist epistemology, a complexity-acknowledging perspective, an interpretative policy analysis framework, a participative research design, and in the framing of sustainability issues as ‘political’ matter. His research focus is on complex decision-making and transition governance, education on wicked sustainability issues, scenarios and future studies, sustainable cities and urban projects.

He is/was the main promotor of the International Thematic Network SEDwise 'Sustainability Education – Teaching and learning in the face of wicked socio-ecological problems' (ITN 2015-2020), the research consortium 'Public Pedagogy and Sustainability Challenges' (FWO 2017-2022), the Interdisciplinary Consortium of the Urban Academy (IDC-BOF 2020-2025) and several other reseach projects and PhD trajectories. Thomas Block is/was also involved in other inter-university consortia: ‘Transitions for Sustainable Development’ (TRADO 2012-2017), Climate Change and Development Cooperation (KLIMOS 2015-2019), ‘Innovation Governance’ (SBV 2016-2020), PUReSmart 'PolyUrethane Recycling towards a smart Circular Economy' (EU-H2020 2019-2022), SuPER-W 'Resource, Product and Energy Recovery from Wastewater' (EU-Marie Curie ITN 2016-2020), 'Science education for action and engagement towards sustainability' (SEAS, H2020-SWAFS 2019-2022), interdisciplinary ZAP-consortium 'Urban Waste and Circular Economy' (UGent, since 2018), etc.

Amongst many other activities, he is/was an active member of the governing board Transitions UGent, the jury concerning the Flemish Fund for Urban Regeneration, member of STRN (Sustainability Transitions Research Network), member of the International Sustainable Campus Network (ISCN), the jury of the VDK Sustainability Award, the jury of the FUTUREproof Award, the Support Team concerning the Ghent District Budget, etc. From 2019 to 2023, Thomas Block was Special Commissioner to integrate sustainability more strongly into UGent curricula. At the moment, he is lecturer of 3 UGent courses: ‘Politics of sustainability’, 'Sustainable Cities' and the university-wide elective course 'Sustainability Thinking'. Thomas Block is also co-initiator and promotor of the Ghent Urban Academy.


Thomas Block is verbonden aan het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en werkt als hoofddocent 'Duurzaamheid & governance' aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent.

Hij is doctor in de politieke wetenschappen en licentiaat sociologie (magna cum laude). Zijn onderzoeksaanpak vertrekt vanuit een (genuanceerde) constructivistische epistemologie en vanuit een complexiteitserkennend perspectief, maakt gebruik van kaders uit de interpretatieve beleidsanalyse en het participatieve onderzoek, en wordt gekenmerkt door de framing van duurzaamheidskwesties als 'politieke' vraagstukken. De focus ligt op complexe besluitvorming en transitie governance, educatie rond complexe duurzaamheidskwesties, scenario's en toekomstonderzoek, duurzame steden en stadsprojecten.

Hij is/was onder meer hoofdpromotor van het Internationaal Thematisch Netwerk SEdwise 'Sustainability Education – Teaching and learning in the face of wicked socio-ecological problems', de onderzoeksgemeenschap 'Publieke Pedagogie en Duurzaamheidsuitdagingen' (FWO 2017-2022 ), het Interdisciplinair Consortium Stadsacademie (IDC-BOF 2020-2025) en van andere onderzoeksprojecten en doctoraatsstudenten. Ook is Thomas Block betrokken bij enkele andere interuniversitaire onderzoeksconsortia: ‘Transities voor Duurzame Ontwikkeling' (TRADO 2012-2017), ‘Klimaat en Ontwikkeling’ (KLIMOS 2015-2019), ‘Bestuurlijke Vernieuwing (SBV 2016-2020), PUReSmart 'PolyUrethane Recycling towards a smart Circular Economy' (EU-H2020 2019-2022), SuPER-W 'Resource, Product and Energy Recovery from Wastewater' (EU-Marie Curie ITN 2016-2020), 'Science education for action and engagement towards sustainability' (SEAS, H2020-SWAFS 2019-2022), het interdisciplinaire ZAP-consortium 'Urban Waste and Circular Economy (UGent, sinds 2018), etc.

Daarnaast is/was Thomas Block ook actief betrokken bij de denktank 'Transitie UGent', de jury en kwaliteitskamer inzake het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds, STRN (Sustainability Transitions Research Network), ISCN (International Sustainable Campus Network), de VDK-prijs voor Duurzame Ontwikkeling, de jury van de FUTUREproof Award, de Gentse dialoogkamer van de Burger- en Wijkbudgetten, etc. Thomas Block was van 2019 tot 2023 opdrachthouder om duurzaamheid sterker te integreren in de curricula van UGent. Momenteel is hij lesgever van drie UGent-opleidingsonderdelen: ‘Politieke vraagstukken van duurzaamheid’, 'Duurzame steden' en het universiteitsbrede keuzevak ‘Duurzaamheidsdenken’. Hij is ook mede-oprichter en promotor van de Gentse Stadsacademie.

Bibliography


Profile Biblio Find the full profile of Prof. Dr. Thomas Block on Ghent University Academic Bibliography.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent