Skip to content Skip to navigation

Dr. Abe Hendriks

Abe Hendriks holds a master’s degree in entrepreneurship (University of Amsterdam) and sustainable management (Uppsala University). Since July 2018, Abe is a doctoral researcher at Campus Fryslân at the University of Groningen and since 2019, Abe is affiliated in a joint doctorate with the Centre for Sustainable Development (CDO) at Ghent University.

His doctorate research focuses on how the circular economy is imagined as a desirable future in different regions in Sweden in the Netherlands. The focus is on the regional level of a circular economy to reveal how contesting understanding of the circular economy exist within countries and whose understandings dominates.

Alongside his research, Abe is an active member of the Network of Early career researcher for Sustainability Transitions (NEST) where he is involved in activities that encourage knowledge sharing between early career researchers.


Abe Hendriks is master in ondernemerschap (Universiteit van Amsterdam) en duurzaam management (Uppsala University). Sinds juli 2018 is Abe werkzaam als doctoraatsstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen, Campus Fryslân en sinds 2019 is Abe verbonden aan het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de UGent.

Zijn doctoraat richt zich op hoe de circulaire economie collectief wordt verbeeld als een wenselijke toekomst in verschillende regio's in Zweden en Nederland. De focus ligt op het regionale niveau om te laten zien hoe tegenstrijdige opvattingen over de circulaire economie binnen landen bestaan en welke opvattingen dominant zijn.

Naast zijn onderzoek, Abe is een actief lid van NEST, het netwerk voor jonge onderzoekers naar duurzaamheidstransities waar hij betrokken is bij activiteiten die jonge onderzoekers aansporen om kennis uit te wisselen.

Bibliography


Dr. Abe Hendriks's personal bibliographic profile could not be loaded.

Profile Biblio Find the full profile of Dr. Abe Hendriks on Ghent University Academic Bibliography.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent