Skip to content Skip to navigation

Dr. Anneleen Kenis

Research interest:

Anneleen Kenis is senior post-doctoral research fellow of the Research Foundation Flanders (FWO) and associated with the Department of Earth and Environmental Sciences (KU Leuven) and Centre of Sustainable Development (CDO) (UGent). She holds a PhD in Bio-Engineering Sciences (Political Ecology), and master degrees in Psychology and Sustainable Development and Human Ecology.

Her current research project is entitled ‘Time and The Political: Navigating the Temporalities of Climate Change‘ and deals with the role of emergency discourses, clashing temporalities, intergenerational conflicts and imaginaries on historical time in (de)politicising climate change. Empirically, the project investigates, amongst others, the movable deadlines of modelling, the rise of new climate movements and technocratic approaches, such as geo-engineering, which are increasingly promoted by referring to the need to ‘buy time’.

Before embarking on this research project, Anneleen worked as a junior FWO post-doctoral research fellow on the project ‘Just Air? The Spatial Politics of Urban Air Pollution’, which focussed on environmental justice and the role of space in processes of (de)politicisation. From 2017 till 2019 she interrupted her FWO scholarship in order to take up a lectureship in Society and Environment at King’s College London where she taught amongst others the master module Climate Change and Culture.

Topics on which she has been working previously include the marketisation and commodification of climate change in Green Economy discourses, grassroots climate movements, transition management, localisation, and genetic engineering and democracy.

Research interests include (urban) political ecology, feminist and queer ecologies, gender, scholar activism, social movement studies, and critical political theoretical approaches of climate change, air pollution and genetic engineering (e.g. technocracy).

Anneleen teaches the master course ‘Urban Political Ecology’ at KU Leuven.


Anneleen Kenis is een senior post-doctoraal onderzoekster van het FWO en is geassocieerd met het Department voor Aard- en Omgevingswetenschappen (KU Leuven) en het Centrum voor Duurzame Onwikkeling (CDO)(UGent). Ze heeft een doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen (politieke ecologie) en masterdiploma’s in de psychologie en duurzame ontwikkeling en menselijke ecologie.

Haar huidig onderzoeksproject is getiteld ‘Tijd en het politieke: koers kiezen te midden van de temporaliteiten van klimaatverandering’, en gaat over de rol van dringendheidsdiscours, botsende temporaliteiten, intergenerationele conflicten en verbeeldingen rond historische tijd in het (de)politiseren van de klimaatverandering. Empirisch werk focust o.a. op de verplaatsbare deadlines van klimaatscenario’s, de opkomst van nieuwe klimaatbewegingen en technocratische benaderingen, zoals geo-engineeringen, die gepromoot worden vanuit de nood om ‘tijd te kopen’.

Vooraleer ze met dit project startte, werkte Anneleen op een junior post-doctorale onderzoeksbeurs van het FWO ‘Louter lucht? De ruimtelijke politiek van stedelijke luchtvervuiling’ waarbij ze onderzoek deed naar milieurechtvaardigheid en de rol van ruimte in processen van (de)politisering. In de periode 2017-2019 onderbrak ze haar FWO mandaat om een docentschap op te nemen aan King’s College Londen waar ze onder meer het vak ‘Klimaatverandering en Cultuur’ doceerde.

Andere onderwerpen waarop ze gewerkt heeft zijn o.a. de marketisering en commodificering van klimaatverandering in de groene economie, grassroots klimaatbewegingen, transitiemanagement, lokalisering en genetische modificatie en democratie.

Onderzoeksinteresses: (stedelijke) politiek ecologie, feministische en queer ecologie, gender, activistisch onderzoek, sociale bewegingsstudies en kritische politiek theoretische benaderingen van klimaatverandering, luchtvervuiling en genetische modificatie (o.a. technocratie).

Bibliography


Dr. Anneleen Kenis's personal bibliographic profile could not be loaded.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent