Skip to content Skip to navigation

Innovation camp: studenten denken na over Nieuw Gent in 2050

Op donderdag 9 mei, vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei 2019 vond in Nieuw-Gent een zogenaamd ‘innovation camp’ plaats. Een multidisciplinaire groep studenten van de Universiteit Gent en de Nederlandse Radboud Universiteit dachten drie dagen lang na over de toekomst van Nieuw Gent. Ze deden dit samen met wijkbewoners, medewerkers van de Stad Gent en Gemeente Nijmegen, middenveldpartners en economische actoren. Het innovation camp kreeg middelen van het Europese Joint Research Centre, dat met het ‘Science meets Regions’-programma wetenschap, beleid en burgers bijeen wil brengen om lokaal relevante kwesties te bestuderen. De ambitie van dit programma sluit naadloos aan bij de doelstelling van de Gentse Stadsacademie, die een drietal jaar geleden werd opgericht. De Stadsacademie, opgericht in de schoot van de Universiteit Gent en Stad Gent, wil vanuit de samenwerking tussen studenten uit verschillende domeinen, professoren, beleidsmakers, bedrijven en middenveldorganisaties kennis delen en ontwikkelen over actuele Gentse sociale en ecologische uitdagingen. In Nieuw Gent waar de komende vijftien jaar de sociale woontorens en het publieke domein grondig zullen worden aangepakt, loont het de moeite om ook na te denken over een langer tijdsperspectief: op welke manier kan Nieuw Gent een aantrekkelijke en levendige woonbuurt vormen voor huidige en toekomstige bewoners? Hoe kan de buurt haar economisch potentieel uitbouwen? Moeten we de wijk niet verder ontsluiten? En wat is daar dan voor nodig? Welke rol moet wie hierbij opnemen? … “Nieuw Gent verdient onze aandacht. De laatste jaren zijn verschillende initiatieven genomen om de sociale problematieken aan te pakken en de leefbaarheid te verhogen. Met het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt zal het aanzicht en de uitstraling van de wijk sterk veranderen vanaf 2020. Het is bijzonder interessant is om samen met bewoners, het middenveld, bedrijven en onderzoekers nu al naar de verre toekomst van Nieuw Gent te kijken.” (Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk) “Deze oefening had niets te maken met het voorspellen van de toekomst, maar wel met het voorstellen van mogelijke toekomsten op lange termijn. Hoe kan Nieuw Gent eruit zien in 2050? En hoe kunnen we alert reageren op mogelijke toekomstige dynamieken binnen deze complexe omgeving op vlak van mobiliteit, ondernemen, klimaat, sociale cohesie,...? De studenten leerden omgaan met onzekerheden en werkten gewenste toekomstbeelden en strategieën uit.” (Thomas Block, directeur Centrum Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Gent/Stadsacademie). Op donderdagmiddag 9 mei werd eerst de buurt verkend. De dag nadien, op vrijdag 10 mei, gingen de studenten aan de slag in verschillende groepen waarna ze mermaals in gesprek gingen met bewoners en allerhande professionals. Op zaterdag 11 mei werden alle resultaten voorgesteld in het Open Huis, Rerum Novarumplein 186C. Meer informatie: - Thomas Block, directeur Centrum Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Gent/Stadsacademie, thomas.block@ugent.be, 0477 59 58 32. - Evelyne Deceur, Dienst Beleidsparticipatie/Stad Gent, evelyne.deceur@stad.gent, 0485 86 83 51.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent