Skip to content Skip to navigation

Research Project

Living Lab campus Sterre

Running from 2019 to 2021.
Funded by Vlaams Klimaatfonds.

The university campus Sterre was built in the sixties and is in need of renovation. In addition, the UGent committed itself to become carbon neutral in 2050. Therefore, there’s a need for sustainable and climate-friendly renovation, management and use of the campus. 

In order to make use of the in-house knowledge of the university, a living lab with a focus on climate challenges at campus Sterre was founded with funds from the Flemish Climate Fund. The campus will function as a testing ground where students, academic staff, professional university staff and external actors conduct action-research on sustainable and climate-friendly solutions. 

The project is part of the Stadsacademie, where city stakeholders, academic staff, students, and professional university staff define challenges which are transformed into assignments for dissertations, group works and other experiments. 

Get involved!

Are you a researcher and would you like to do research (with students) on this topic? Are you a student and would you like to write a thesis with societal impact? Are you a staff member of the university whose work is connected to this topic? Are you involved with the neighbourhood or the campus itself?

--> Contact Femke Lootens, living lab coordinator, on femke.lootens@ugent.be 


Campus Sterre is gebouwd in 1960 en is toe aan grondige renovatie. In het kader van de doelstelling van de UGent om CO2 neutraliteit in 2050 te bereiken moet de campus duurzaam gerenoveerd, beheerd en gebruikt worden.

Om gebruik te maken van de enorme kennis binnen de universiteit in deze transitie werd met fondsen van het Vlaams Klimaatfonds het living lab campus Sterre opgericht. Hierbij wordt de campus een “experimenteerruimte” waar studenten, docenten, vertegenwoordigers van de Centrale Administratie en externe actoren samen actie-onderzoek uitvoeren naar duurzame en klimaatvriendelijke maatregelen.

Het project kadert in de filosofie van de Stadsacademie waarbij betrokken stedelijke actoren, docenten, studenten en personeel van de UGent samen nadenken over de opgave in stadsacademiesessies en dit vertalen naar opdrachten voor masterproefateliers, groepswerken en andere experimenten. 

Doe mee!

Bent u onderzoeker of docent en wilt u graag onderzoek doen (met studenten) op de campus? Bent u student en wilt u graag een maatschappelijk relevante thesis schrijven? Bent u een universiteitsmedewerker wiens werk aansluit bij dit thema? Bent u betrokken bij initiatieven in de buurt of op de campus zelf die te maken hebben met duurzaamheid? 

--> Contacteer living lab coördinator Femke Lootens op femke.lootens@ugent.be

Sustainable Cities, Sustainability Education

Our contributors in this project

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent