Skip to content Skip to navigation

Research Project

Sustainable engineering practice

Running from 2017 to 2018.
Funded by UGent, Faculty of Engineering and Architecture.

Re-desiging a project-based course and integrating sustainability in the curriculum of electro-mechanical engineering programme

Based on the idea that good engineering education implies attention for sustainability, this innovation project focuses on the implementation of sustainability in the curriculum of the electro-mechanical engineering programme at Ghent University.

The project has two main foci: First, a project-based course will be redesigned. This course, in which students are currently asked to apply knowledge, skills and insights from previous courses on a new problem, will be rebuilt around the topic of sustainability. Second, sustainability will be implemented throughout the curriculum of the electro-mechanical engineering programme. The newly designed project-based course will form the cornerstone of this implementation. The results of a previous innovation project on the electro-mechanical engineering programme also show us that future employers are asking for a more thorough focus on sustainability, which gives impetus to the project.

The Centre for Sustainable Development plays a supporting and counseling role in this process through a series of internal workshops, a survey study, and theoretical and didactical support.

During an introductory workshop on 4 September 2017, the results of an online questionaire for alumni and potential future employers were presented followed by an interesting presentation by Peter Wollaert from CIFAL Flanders. Inspired by these presentations, lecturers in the electro-mechanical engineering programme explored linkages between the UN Sustainable Development Goals and their curriculum in view of re-orienting and/or adding subject content for the courses.

During a second workshop on 27 October 2017, after a short introduction, Yoni Van Den Eede (VUB) gave an interesting presentation on the relationship between philosophy and technology in which he guided us through a historical overview of several philosophical perspectives on technology. Inspired by this presentation, the lectureres in the elector-mechanical engineering programme explored which topics and contents are relevant for the project based course after whichwe worked out a first overview of what the new course will look like.

On 7 November 2017, a number of inspiring local and international engineering education practices were presented after which an interesting discussion between the lectureres took place on which practices are desirable and can hence function as a good practice for the new project based course.

The fourth and last workshop of 2017 took place on 17 November. The workshop started with a focus on potential content for the implementation of sustainability in the bachelor program based on the input of the previous sessions. In the second half of the workshop, we used the course overview of the bachelor program as a starting point to decide in which courses and how sustainability could be (or already is) integrated.

In 2018, the course has been redesigned. It will be implemented for the first time in Spring 2019.


Dit facultair innovatieproject focust op het verder implementeren van duurzaamheid als thema binnen de opleiding Werktuigkunde-Elektrotechniek (faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur) en omvat twee grote facetten. Enerzijds wordt het opleidingsonderdeel ‘vakoverschrijdend project’ hervormd met een nieuwe focus op duurzaamheid. In het kader van dit opleidingsonderdeel worden studenten uitgedaagd om de in andere vakken opgedane kennis en vaardigheden toe te passen op een voor hen nieuw probleem. Anderzijds wordt de hervorming van dit opleidingsonderdeel ook aangegrepen om een leerlijn ‘duurzaamheid’ in het curriculum van de opleiding te implementeren. Binnen deze leerlijn krijgt ‘vakoverschrijdend project’ een centrale rol.

Dit innovatieproject ontstond vanuit de overtuiging dat meer aandacht voor duurzaamheid in de opleiding Werktuigkunde-Elektrotechniek naast een kwestie van goed onderwijs, ook een kwestie van “good engineering” is. Een belangrijk aspect is namelijk dat we door een ruimere focus op duurzaamheid ook tegemoet komen aan de behoeften van het werkveld.

Het CDO speelt in dit proces een begeleidende rol en voorziet trajectbegeleiding in het hervormen van het opleidingsonderdeel en het uitwerken en implementeren van de nieuwe leerlijn.

Tijdens een workshop op 4 september 2017 werden de resultaten van een online bevraging van alumni en potentiële werkgevers gepresenteerd en onderzochten lesgevers verbanden tussen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en hun curriculum met het oog op het aanpassen en/of toevoegen van relevante leerinhouden voor de vakken binnen de opleiding.

Op 27 oktober 2017 vond er een tweede workshop met als focus het vakoverschrijdend project plaats. Na een korte inleiding gaf Yoni Van Den Eede een boeiende presentatie over de link tussen filosofie en technologie. Geïnspireerd door deze presentatie vond er vervolgens een levendige discussie plaats waarin werd gezocht naar gepaste leerinhouden en uiteindelijk werd geland met een eerste tentatieve omschrijving van hoe het nieuwe VOP er in de toekomst uit zal zien.

Aansluitend op de vorige workshop werd op 7 november 2017 opnieuw gewerkt rond het VOP en dit met behulp van een reeks Belgische en internationale voorbeelden. Deze voorbeelden hielpen om het geheel meer tastbaar te maken en te expliciteren wat wenselijk is en wat niet.

De vierde en laatste workshop van het jaar vond plaats op 17 november 2017 en focuste op de leerinhouden voor de leerlijn van de bachelor. In een eerste luik focusten we op de inhouden die aan bod kwamen in de vorige sessies, waarna we in deel twee de oefening omdraaiden en vanuit het programma van de bachelor vak per vak op zoek gingen naar welke relevante inhouden daar al aan bod komen en welke nieuwe inhouden er een plaats kunnen krijgen.

In 2018 werd het vakoverschrijdend project hervormd. Het opleidingsonderdeel vindt voor het eerst plaats in de herweerkte versie in het voorjaar van 2019.

Sustainability Education

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent