Skip to content Skip to navigation

Netwerk 'Duurzaamheid integreren in UGent-onderwijs'

 

Binnen de UGent is er een dynamisch en groeiend netwerk van opleidingen, docenten, onderwijsondersteuners en beleidsmakers groeien werken aan de integratie van duurzaamheid in onderwijs. Voortbouwend op de ervaringen van de afgelopen 2 onderwijs- en onderzoeksprojecten ‘duurzaamheid in onderwijs aan de UGent’ draagt ook het CDO sterk bij aan de verdere uitbouw van dit netwerk.

In het kader van het opdrachthouderschap passend binnen de universiteitsbrede beleidskeuze (UBK) ‘Duurzaamheid’ (luik educatie) loopt momenteel een intensieve samenwerking met de zes faculteiten die kozen om in te zetten op dit UBK.

Meerdere concrete initiatieven zagen dan ook vanaf het academiejaar 2019 -2020 het licht:

  • Zo werden intensieve piloottrajecten opgestart in de opleidingen sociaal werk, politieke wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen en industrieel ontwerpen. De focus is hier telkens een inventarisatie en visiebepaling m.b.t. duurzaamheid in de opleiding. 
  • Samen met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Recht en Criminologie wordt bekeken hoe de resultaten van de afgelopen piloottrajecten opgeschaald kunnen worden naar de volledige faculteit en welk ondersteunend kader hiervoor nodig is.
  • Ter ondersteuning van individuele docenten en opleidingen werden verschillende sessies georganiseerd waarbij concrete vragen van lesgevers en/of opleidingen voorliggen en/of praktijkvoorbeelden besproken worden. Gemiddeld volgden 40 tot 60 docenten uit verschillende opleidingen zo’n sessie.

Vanaf academiejaar 2020-2021 volgt bovendien een reeks ‘design workshops’ waarbij op maat van een opleiding en/of een vak een reeks workshops wordt opgezet om duurzaamheid ‘hands on’ te integreren in de opleiding en/of vak.

Meer info over duurzaamheid aan de UGent kan u hier vinden: https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/duurzaamheidsbeleid

Contactpersonen:

Ellen Vandenplas, ellen.vandenplas@ugent.be (deel piloottrajecten in opleidingen/faculteiten en lerend netwerk)

Thomas Block, thomas.block@ugent.be (algemeen opdrachthouderschap)

 

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent