Skip to content Skip to navigation

Research Project

Climate change in higher education

Running from 2019 to 2021.
Funded by Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs en Vorming.

Teachers in higher education express the need for support to adequately address sustainability issues such as climate change in education practice. This research and development project funded by the Flemish government contributes to capacity building by developing an empirical knowledge base as well as instruments for the dissemination thereof.

We addressed the following research questions:

1. What characterises education on climate change in Flemish universities and university colleges? 

2. What are adequate teaching and learning practices on the issue of climate change? 

3. What are vital conditions for adequately addressing climate change in higher education?

With research question 1 we aimed to map the diversity of education practices, providing a broad view on the topic, by means of a targeted survey of teachers. The results are described in this report (in Dutch) and provide insight in the diversity of education practices on the issue of climate change in Flemish higher education. Research questions 2 and 3 aimed at a qualitative, in-depth study of climate education practices. This required qualitative analyses of concrete practices and has been conducted by means of 15 case studies. The results are described in this report (in Dutch).

In collaboration with end users we create an inspiration guide (in Dutch) that lays the basis for further capacity building on teaching about climate change in higher education.

A summary of the project's results can be downloaded here.


Lesgevers in het hoger onderwijs (HO) rapporteren een nood aan ondersteuning om duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatverandering adequaat in hun onderwijsactiviteiten te integreren. Dit onderzoeks- en ontwikkelingsproject in opdracht van de Vlaamse overheid draagt bij aan capaciteitsontwikkeling door het ontwikkelen van een empirisch onderbouwde kennisbasis én de nodige instrumenten om deze te dissemineren.

We beantwoordden volgende onderzoeksvragen:

1. Wat kenmerkt onderwijspraktijken m.b.t. klimaatverandering in het Vlaamse HO? We beogen hier het in kaart brengen van de diversiteit aan praktijken– in de breedte.

2. Wat leert een diepgaande studie van onderwijspraktijken ons m.b.t. adequaat leren en lesgeven over klimaatverandering in het HO? 

3. Wat zijn cruciale randvoorwaarden voor adequate klimaateducatie in het HO?

Onderzoeksvraag 1 beantwoordden we a.d.h.v. een gerichte bevraging van lesgevers waarvan de resultaten - te lezen in dit rapport - zicht geven op de diversiteit aan klimaateducatie-praktijken in het Vlaamse HO ) in de breedte. Onderzoeksvragen 2 en 3 vereisten onderzoek in de diepte. We deden een kwalitatieve analyse van concrete onderwijspraktijken aan de hand van 15 case studies en beschreven de resultaten in dit rapport

In samenwerking met eindgebruikers (lesgevers) creëerden we een inspiratiegids die de basis legt voor verdere capaciteitsopbouw over klimaateducatie in het hoger onderwijs.

Een samenvatting van alle onderzoeksresultaten vind je hier.

Sustainability Education

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent