Skip to content Skip to navigation

Duurzame steden

 

In dit opleidingsonderdeel willen we studenten leren een (jaarlijks wisselend) Gentse duurzaamheidskwestie vanuit verschillende perspectieven en technieken te benaderen. Centraal staat een analyse van een niche, een toekomstverkenning (i.c. het ontwikkelen van exploratieve scenario's) en het opbouwen van een normatieve stellingname rond het jaarthema (met student-led lessen). In het bijzonder zal een stedelijke framing van duurzaamheidskwesties worden uitgewerkt. Stedelijkheid geldt daarbij als een model dat vertrekt vanuit een verhoogde onderlinge afhankelijkheid van burgers, en de vertaling van die afhankelijkheid in specifieke stedelijke organisatievormen. Dergelijke framing brengt een socio-technisch perspectief op de duurzaamheidskwestie samen met een sociaal rechtvaardigheidsperspectief en een directe betrokkenheid op de sociaal-ruimtelijke context waarin een probleem zich stelt.

Lesgevers zijn prof. dr. Michiel Dehaene en prof. dr. Thomas Block.

Meer info: klik hier voor de studiefiche van dit vak 

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent