Skip to content Skip to navigation

Politieke vraagstukken van Duurzaamheid

 

Dit opleidingsonderdeel wil studenten vertrouwd maken met complexe duurzaamheidsvraagstukken, zoals de grenzen van de ecologische draagkracht waarop we meermaals botsen, de groei-economiën in het Zuiden gecombineerd met de blijvende arm-rijk kloof, de structurele crisis van het kapitalistisch financieel-economisch systeem,... De ambitie is om duurzame ontwikkeling te benaderen als een centraal politiek vraagstuk voor de volgende decennia, en dat op een manier die past in een post-positivistische wetenschapsbenadering en in ‘critical policy analysis’. In de hoorcolleges zullen theorieën, denkkaders en perspectieven worden aangereikt om de politieke betekenis van sociaalecologische uitdagingen en de politieke implicaties van mogelijke oplossingen te duiden en te analyseren. Tijdens een groepswerk kunnen de studenten deze zelf toepassen bij de discoursanalyse van een specifiek, zelf gekozen duurzaamheidsvraagstuk.

Prof. dr. Erik Paredis is verantwoordelijk lesgever en prof. Thomas Block is medelesgever.

Meer info: klik hier voor de studiefiche van dit vak

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent