Skip to content Skip to navigation

Studium Generale

 

Exact 20 jaar na de top van Rio de Janeiro in 1992 werd door de Verenigde Naties opnieuw een wereldconferentie Duurzame Ontwikkeling georganiseerd. Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling greep deze conferentie aan om te starten met het studium generale ‘Duurzaamheidsdenken’. Hiermee krijgen alle studenten van de (Associatie) Universiteit Gent en andere geïnteresseerden de kans inzicht te verwerven in het denken over ‘duurzame ontwikkeling’.

Door telkens één duurzaamheidsthema of -vraagstuk centraal te stellen, tonen we aan dat het kan benaderd worden vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, dat meerdere faculteiten en vakgebieden rond dergelijk thema werken, dat meerdere soorten kennis de discussie kunnen verrijken, dat pogingen tot antwoorden niet zelden verschillen en dat duurzaamheid een normatief en niet eenduidig begrip is. Het thema zal elk jaar veranderen.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent