Skip to content Skip to navigation

Een groepswerk binnen het vak 'Duurzaamheidsdenken': experimenteel leren rond duurzame consumptie

Binnen het vak Duurzaamheidsdenken hebben alle studenten in kleine groepjes een maand lang een experiment uitgevoerd passend binnen het jaarthema ‘duurzame consumptie’. Tijdens de maand november 2020 werd met behulp van literatuur over experimenteel leren en met de ‘sociale praktijkenbenadering’ als reflectiekader ingezet op drie opgaves: (1) Het kopen van voeding zonder plastic verpakking gedurende 1 maand; (2) Het vermijden van voedseloverschotten gedurende 1 maand ; en (3) Het (laten) herstellen, hergebruiken, ruilen, etc. van 10 à 20 verschillende afgedankte of defecte producten. Naast een eindpaper maakte elk groepje ook een kort filmpje waarin ze het opzet van het experiment, hun ervaringen en enkele reflecties delen. Dit filmpje laat zien hoe Anne, Roel, Lore, Wouter, Charlotte en Justine afgedankte producten hebben hersteld, opgewaardeerd of geruild.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent