Skip to content Skip to navigation

Innovation camp in Nijmegen: hoe kan de wijk Nieuw-West eruit zien in 2050?

Op 17, 18 en 19 maart 2019 hebben 15 studenten van de Radboud Universiteit en 10 studenten van de Universiteit Gent (groepje binnen vak 'Duurzaamheidsdenken') in het kader van het Europese project ‘science meets regions’ en de City Deal 'Kennis Maken' met elkaar nagedacht over de vraag: hoe kan de achtergestelde wijk 'Nijmegen Nieuw-West' eruit zien in 2050? Hierbij hielden de studenten rekening met zekere én onzekere technologische, economische, ecologische, demografische, culturele en maatschappelijke trends. In drie subgroepen kwamen zij tot creatieve inzichten voor bewoners, wijkprofessionals, ambtenaren en onderzoekers binnen drie thema’s: wijkeconomie, duurzame stedelijke ontwikkeling en sociale verschillen. In mei 2019 bezoeken de studenten uit Nijmegen hun collega’s uit Gent en wordt de wijk 'Nieuw Gent' het studiegebied. Daar gaan ze wederom gezamenlijk een toekomstverkenning uitvoeren en zullen ze oplossingsstrategieën ontwikkelen om een meer leefbare en duurzame wijk te verkrijgen.

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent