Skip to content Skip to navigation

Introductiefilmpje Stadsacademie

Meer en meer worden we geconfronteerd met complexe sociaal-ecologische duurzaamheidskwesties. De Stadsacademie heeft de ambitie om de komende jaren te focussen op dergelijke kwesties en wil zich specifiek richten op opgaves binnen de stad Gent en de Universiteit Gent. Dit vergt vaak een multi- en transdisciplinaire aanpak. De Stadsacademie wenst dan ook te fungeren als een ‘collaboratorium’ waarbij een symmetrisch gesprek mogelijk is tussen academische en niet-academische partners over urgente en complexe kwesties die moeilijk hun plaats vinden binnen de bestaande (verkokerde) beleidskanalen, kortetermijnlogica’s van operationeel contractonderzoek en de nog steeds dominante disciplinaire academische verkaveling. Door de synergie te benutten tussen onderwijs, onderzoek en dienstverlening willen we complexe en actuele kwesties grondig verkennen en multiperspectivistische en maatschappelijk geëngageerde antwoorden aanreiken. De Stadsacademie is een plaats waar beleidsmakers, middenveldgroepen, burgercoöperaties, bedrijven, docenten en studenten samen nadenken over probleemdefinities, oplossingen, strategieën, experimenten, opschaling,… en dit vertalen naar opdrachten voor masterproeven, studentenpapers, groepswerken, experimenten in ‘urban living labs’, etc. Op die manier ontstaat een collectief leerplatform en opereert de Stadsacademie ook als een incubator voor innovatief transdisciplinair onderzoek gefinancierd door externe fondsen. Meer info: http://destadsacademie.be/

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent